• „Inspirujeme a otvíráme nové obzory“

  Účelem založení Akademie profesního vzdělávání s.r.o. je centralizovaná a kooperovaná spolupráce v oboru vzdělávání a řízení podpory vzdělávání.

  Účelem založení Akademie profesního vzdělávání s.r.o. je centralizovaná a kooperovaná spolupráce v oboru vzdělávání a řízení podpory vzdělávání.

 • iPhones Thumbnail
 • „Akademie krizového řízení a managementu s.r.o. – Česká republika a Slovenská republika“

  Prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního postgraduálního vzdělávání v oblasti manažerského vzdělání v profesně vzdělávacích programech BBA, MBA, DBA, MPA, LL.M a MSc. aj.

 • iPhones Thumbnail
 • BBA

  Bachelor of Business Administration
  • Manažerské vzdělávání
 • MBA

  Master of Business Administration
  • Manažerské vzdělávání
 • DBA

  Doctor of Business Administration
  • Manažerské vzdělávání
 • B.A. Comm.

  Bachelor of Arts In Communication
  • Odborné vzdělávání úředníků a manažerů
 • MPA

  Master of public administration
  • Odborné vzdělávání úředníků a manažerů
 • MPD

  Master‘s in Public Diplomacy
  • Odborné vzdělávání úředníků a manažerů
 • M.M.C.

  Master of Mass Communication
  • Odborné vzdělávání úředníků a manažerů
 • B.Ed.

  Bachelor of Education
  • Odborné vzdělávání lektorů
 • M.Ed

  Master of Education
  • Odborné vzdělávání lektorů
 • EdD

  Doctor of Education
  • Odborné vzdělávání lektorů
 • EdS

  Educational Specialist
  • Odborné vzdělávání lektorů
 • LL.M.

  Master of Laws
  • Vzdělávání v oblasti práva
 • MPP

  Master of Public Policy
  • Vzdělávání v oblasti práva
 • BTC

  BlockChain technology consultant
  • Vzdělání v oblasti průmyslu 4.0
 • MSc.

  Master of science (in Bata systems)
  • Vzdělání v oblasti průmyslu 4.0
 • MBC

  Master of Business Communication
  • Odborné vzdělávání v oblasti marketingu
 • Projekt Power five je nová značka motivačních deníků a diářů pro každého uživatele. Jedná se o soubor několika deníků a souborů karet, které jsou určeny pro rozličné skupiny příjemců. Výhodou je, že v produkci Power five nalezne svůj ideální deník či diář. Každý uživatel si dovede u nás vytvořit originální soubor dat pro svou práci nebo odpočinek. Samotná originalita produktu je skryta nejen v systému vázání zvolených karet či skupin karet, ale i v určité rozmanitosti souboru karet. Produkt dovede uspokojit jak praváky, tak leváky, na které dnes mnoho tvůrců nemyslí. Produkt je určen jak pro manažera, tak jakéhokoliv sportovce nebo studenta.

 • iPhones Thumbnail
 • Servisní společnost, poskytující technické a poradenské služby v oblasti vzdělávání. Zaměřuje se převážně na technickou podporu v oblasti výpočetní techniky a zpracování agendy pro vzdělávací procesy. Spolupracuje se školskými zařízeními při zpracování Evropských projektů.

 • iPhones Thumbnail
 • Poradenská společnost pomáhající při vzniku startup(ů). Hlavním cílem je marketingová podpora, komunikace s úřady a pomoc či založení a správě společností na klíč.

 • iPhones Thumbnail
 • „www.hnizdouh.cz“

  Využíváme možnosti a pravidla sdílené ekonomiky, která je v současnosti moderní a in. Pokud má společnost větší prostory ve svém vlastnictví nebo v nájmu je zajímavé tyto prostory využít i přes běžné pracovní dny. Touto formou sdílené ekonomiky je chápáno poskytnutí místa, vybavení a prostředků k nájmu pro další zájmové skupiny. Projekt „Hnízdo, je projektem co-workingového a komunitního centra, které sdílí své prostory s mladými nebo začínajícími podnikateli, kteří nemusí investovat velké peníze do rozjezdu svého podnikání a vybavování kanceláře moderním vybavením.

 • iPhones Thumbnail
 • Co-workingové a komunitní centrum poskytující sdílené prostory pro společné setkávání lidí, práci, zábavu i oddech. Spolupracujeme s knihovnami, seniory a dalšími institucemi. Prostory jsou využívány k samostatným zájmovým nebo odborným přednáškám, konají se u nás soutěže, workshopy, nebo tvořivé dílny dle zadání a poptávky cílové skupiny

 • „EDU-SCHOOL CONSULTANT“

  Spolek vysokoškolsky činných person z mnoha oborů, který má za cíl vytvořit alternativu k akreditacím. Sestavujeme a pracujeme na projektu k vytvoření univerzálních „samo akreditačních pravidel“ pro snazší vstup nových firem na trh. Poskytuje metodické vedení v oblasti hodnocení vzdělávání a poradenství. V získání certifikace ISO ČSN 29 990.

 • iPhones Thumbnail
 • „Projekt IAVD – independent authority for the verification of diplomas“

  Institucionální uložení osvědčení a diplomů do block chain prostředí, s následnou verifikaci a ověřením pravdivosti uloženého dokumentu. Důležité pro státní správu i zaměstnavatele. Lidé již nemusí hledat instituce, které vydaly osvědčení, osvědčení mají na svém účtu. Apostila dokumentů o zkušenostech, vzdělání a vědeckém působení.

 • iPhones Thumbnail
 • „Osobnosti“

  Michal Hanák
  autor projektů a CEO společností

 • PhDr. Ivan Gosiorovský, MBA
  PhDr. Milan Brázda
  Prof. JUDr. Jozef Králík CSc.
  Doc. Judr. Vladimír Zoubek, CSc.
  Ing. Ivana Pilková, MBA
  Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc.
  Prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
  JUDr. František Hurbiš
  doc. RNDr. Jarmila Radová, PhD.
  Doc. PhDr. Sergej Vojtovič, DrSc.
  MUDr. Leopold Brychta, MBA
  Doc. PaedDr. Samuel Uhrin, CSc.

 • Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
  Ing. Juraj Dubovec, PhD.
  Doc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc.
  Doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.
  Doc. Mgr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD.
  PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA
  Prof. doc. PaedDr. Zdena Kráľová, Ph.D.
  Prof. PhDr. Miroslava Szarková, CSc.
  JUDr. Přemysl Michálek, PhD., MBA, LL.M
  JUDr. Ing. Peter Ošváth, PhD., MBA
  Ing. Tomáš Culík, BA (Hons)

 • „Další služby a projekty“

  Mezinárodní vědecké konference

  • FUTURE PEOPLE
  • WORLD CONGRESS ON PROFESSIONAL DEVELOPMENT

  Odborné časopisy

  (Odborné kurzy a konference mají za cíl prvotně propagovat aktuálně upravené myšlenky Tomáše Bati a Akademie krizového řízení a managementu s.r.o., ale taky otevírat aktuální témata pro rozvoj dalších lidí.)

  • POST-COMMUNIST CRISIS MANAGEMENT
  • EKOMA

 • Oblast činnosti přehledně v bodech a vytvořené produkty a služby:

  • Výuka jazyků a komunikačních dovedností (samostatné vzdělávací kurzy pro veřejnost i uzavřené skupiny.)
  • Výuka akreditovaného vzdělávání MŠMT dle NSK (rozvíjející se projekt „Baťova škola práce“. Důvodem k užití této myšlenky je shodnost myšlenek tohoto podnikatele, který ve své činnosti podporoval hned několik zásad při vzdělávání. Myšlenka, která čerpá ze samotného systému vzdělávání v Baťovských podnicích. Primárně to byla Technická a manuální zručnost, odborné znalosti, jazyková vybavenost, osobní rozvoj a samozřejmě i všeobecný přehled.)
  • Business day (Informační Know how pro členy skupin. Skupiny kombinují prvky profesních cechů a hospodářské komory.)
  • Vydavatelská činnost (Knihovnická a vydavatelská činnost, která pomáhá k propagaci a zachycení myšlenek.)
  • Knihovnická činnost (vlastní univerzitní knihovna, napojení na českou databázi knih s více jak 4500 tituly.)
  • Jednodenní kurzy v oblasti managementu a řízení rizik podnikání
  • Business Club – klub absolventů (Podporujeme studium doktorandů i aspirantů, podporujeme činnost vysokých škol.)
  • Tvorba reklamních předmětů a vybavení – poradenství (Vlastní profesionální grafické studio pro zpracování, videa i fotografií.)

 • „Fakturační adresa a sídlo společnosti“

  Akademie profesního vzdělávání s.r.o.
  Třída Maršála Malinovského 936
  686 01 Uherské Hradiště
  IČ: 06798314
  DIČ: CZ06798314 (nejsme plátci DPH)

  PaedDr. Mgr. Ing. Bc. Michal Hanák, PhD., MBA, LL.M
  Telefon: +420 775 776 222
  E-mail: hanak@profedu.cz

 • „Korespondenční adresa“

  Akademie profesního vzdělávání s.r.o.
  Studentské náměstí 1531
  686 01 Uherské Hradiště

  iPhones Thumbnail
 • „Napište nám“